KVALITET

Vi utgår alltid ifrån kundens perspektiv.

Massiva Husfabrik strävar efter att förbättra sina kunders värderingar under sin ledningsfilosofi – “Vi utgår ifrån kundens perspektiv för att alltid vara vid deras sida.”

Vi fortsätter att identifiera våra kunders behov genom regelbundna kundnöjdhetsundersökningar. Vi återger resultatet i vår anställdas utbildning medan vi vidtar omedelbara åtgärder. Med grund på sin kundorienterade karaktär kommer företaget att fortsätta öka sina kommunikationskanaler med kunderna och främja kontinuerliga kvalitetsinnovationer för att ge sina kunder bästa möjliga värden.