Modulära byggnader

Modulära byggnader av trä

Modulära byggnader av trä

Från världens högsta modulära träbyggnad till hotell och stundentboenden, ger våra toppmoderna tillverkningsprocesser en bättre kontroll, styrning och skalbarhet för utvecklingsprojekt. Detta här kan vi bygga med moduler och massivträkonstruktioner som KL-trä paneler

Modulärt byggande av trä är ett steg mot framtiden inom byggande, eftersom man kombinerar de mest grundläggande principerna av byggande med innovativa teknologier för att man ska kunna genomföra projekt på en kortare tid, till en lägre kostnad och med mindre avfall. Och dessutom är det ett miljövänligt sätt att bygga på!

Vi kan slutföra projekt 50% tidigare och till en 20% mindre kostnad än traditionella metoder tack vare att vi bygger på fabriken samtidigt som vi förbereder byggplatsen.

Effektivitet

Det gamla sättet att bygga är ineffektivt. Genom att bygga med moduler besparar man både tid och pengar.

Framgång föder framgång.

Modern byggteknik har gett ägare mer leveransmöjligheter än någonsin förr. För påskyndade projekt där snabbhet, effektivitet och kvalitet krävs är modulärt byggande ett populärt alternativ till traditionella leveransmetoder. Med montering på plats kan tidsfristerna för projekt minskas med upp till 50% jämfört med traditionella byggmetoder.

Modulära träbyggnader kan vara halvpermanenta eller permanenta och uppfylla en stor mängd globala industriella funktioner. Våra skräddarsydda byggnader och möjligheter till att förbättra utrymmen gör det möjligt att skapa miljöer som passar människorna i dem. Och precis som människorna som kommer vistas i dessa utrymmen, är varje projekt individuell och speciell..