Modulära byggnader

Modulärt byggande

Modulärt byggande

Med modulärt byggande för man över en stor del av byggprocesserna från byggplatsen till vår högteknologiska fabrik, vilket i sin tur tar bort förseningar, extrakostnader och byggavfall som bildas på plats.

Att bygga på det traditionella sättet kan kräva mycket mer tid och pengar. Nedan ser du en jämförelse på tidsfristerna mellan traditionellt byggande och modulärt byggande. Dessa modulära kontorsbyggnader har samma funktionalitet och är ett fantastiskt alternativ för enhetliga projekt.

Vi börjar med designen, förberedelserna och handläggningsprocessen – förkonstruktionsstadiet.

När din byggplats är förberedd, levereras dina moduler som sedan sätts ihop och monteras för att uppföra din perfekta byggnad – inom din tidsfrist och din budget. Tillverkningen är det steget där modulärt byggande utmärker sig som framtidens byggmetod

Hur konstrueras modulära byggnader?

Alla modulära byggnader byggs i två etapper:

1. Etappen på byggplatsen, etappen på fabriken: Etappen på byggplatsen består av alla arbeten som måste utföras på plats. Detta inkluderar vanligtvis byggplatsarbeten, jordarbeten, kommunikationer, infrastruktur, grunder och andra underjordiska konstruktioner. Detta kan tillämpas även till konstruktioner som är på markytan, inklusive källare, parkeringsutrymmen, piedestaler och plattformer.

2. Etappen på fabriken innebär att modulenheter tillverkas på fabriken och sedan transporteras och monteras på byggplatsen.

Vad innebär tillverkningen på fabriken?

Vad som skiljer modulärt byggande från traditionella byggmetoder är detta att så mycket som 80-90% av det totala bygget sker inom en kontrollerad miljö på fabriken.

När alla byggmaterial har beställts och förskärts i enlighet med ritningarna, sker byggandet av modulenheter enligt följande 6 steg:

 1. Tillverkning av stommen:
  Enhetens sex sidor byggs och kontrolleras i enlighet med kontrolllistan.
 2. Bjälklag:
  Väggar, golv, fönster och dörrar börjar utformas.
 3. Hopsättning:
  Väggar och golvpaneler som har tillverkats på en annan anläggning monteras till enheten.
 4. System (Mekaniska, El, Vatten och avlopp):
  Mekaniska-, El- och VVS-system anläggs.
 5. Exteriör:
  Exteriören på byggnaden slutförs.
 6. Interiör:
  Golvläggning, ytbehandling, dekorationer, lister tilläggs för att slutföra en enhet för att förbereda den för leverans.