Massiva Husfabrik är en oberoende tillverkare av nya modulhus för affärs-industriella ändamål, lägenhetshus, mobila kontor, sjukhus och privathus.”
Huruvida du behöver ett mobilt kontor eller ett modernt lägenhetshus på flera våningar kan Massiva Husfabrik förverkliga dina behov över hela Skandinavien.

Massiva Husfabrik tillhandahåller modulära byggtjänster för tillfälliga och permanenta kommersiella modulära byggnader. Kommersiellt modulärt bygge är ett spännande nytt område inom byggbranschen som förenar fördelarna av monteringsfärdiga och modulära byggnadstekniker och tillämpar dem inom kommersiella byggmarknader. Utvecklingen inom dessa tekniker har gjort det möjligt för projektägare att uppnå ett överläge på marknaden genom att öka produktiviteten och få en högre avkastning. Vi är verksamma inom marknaderna för flerfamiljs-, utbildnings-, kontors-, affärs-, kommersiella-, besöksnärings- och sjukvårdsbyggnader i de skandinaviska länderna.

Kommersiella modulbyggnader omfattar nästan varje sorts byggnad och användningssyfte förutom enfamiljshus. Massiva Husfabrik är verksam inom massproduktion av enfamiljshus för blandad användning, samt nisch-, resort- och äldreboendeprojekt. I vår fabrik har vi en kapacitet att kunna konstruera upp till 7 våningar höga hus med trästomme och element av korslimmat trä. Bygge av kommersiella modulära byggnader håller på att snabbt bli det mest föredragna sättet tack vare dess miljövänliga byggnadsmetoder, designflexibilitet, leveranstid, byggkvalitet och dess förmåga att minska byggtiden och optimera kostnade

Med mer än 14 år av erfarenhet inom modulhusbranschen kan Massiva Husfabrik tillmötesgå alla dina projektkrav. Eftersom vi kan få bättre priser av våra leverantörer som konkurrerar på sin marknad, kan vi ofta ge våra kunder bättre erbjudanden än någon annan stans i Skandinavien.

Därefter tillhandahåller vi våra kunder en opartisk utvärdering av den nya tillverkningskapaciteten, alternativt en granskning av de tidigare ägda byggnaderna. Vi har tillsyn över designen och tekniken. Vi leder alla nya byggen och renoveringsprojekt. Vi genomför en regelbunden kvalitetskontroll. Vi anordnar förberedelsen av byggplatsen, transport och monteringen. Dessutom sköter vi extraarbeten på plats och alla andra krav för projektet.