VÅRA TJÄNSTER

I och med att modulärt byggande blir allt mer populärt inom kommersiella fastigheter är allt mer arkitekter, investerare och projektägare villiga att använda sig av dessa byggmetoder i deras projekt.  Många av dessa specialister och deras entreprenörer har haft mycket begränsade erfarenheter med modulärt byggande.

Vi kan tillhandahålla våra tjänster och hjälpa dig vid vilket steg som helst eller medverka i hela processen från och med att man upprättar projektet till byggandet.  Vi samarbetar med din arkitekt och dina entreprenörer eller så tillhandahåller vi dessa tjänster du behöver genom vår personal och vårt nätverk av erfarna arkitekter, fabriker och entreprenörer.  Vårt mål är att hjälpa dig med din projekt genom modulärt byggande, att på bästa sätt använda dagens teknologier och dess fördelar för att öka ditt projekts avkastning.

Vi på Massiva Husfabrik jobbar med att hjälpa våra kunder att effektivt integrera modulära byggsystem i deras nya byggprojekt.

Byggavdelningen på Massiva Husfabrik har kunskaperna och resursena för att vägleda dig genom den unika processen av att leverera moduler och montera permanenta byggnader. Som en tillverkare av modulära byggnader har vi i många år inhämtat kunskaperna om tekniken, transport och kranlyftningskraven så väl som designaspekterna för modulära permanenta byggnader. I och med att vi började syssla med allt större byggnader och allt svårare projekt, hade vi anlitat specialister med kunskaper och erfarenhet inom traditionellt byggande på plats.

Massiva Husfabrik tillhandahåller kompletta tjänster inklusive förberedelse av byggplatsen, grundarbeten, landskapsarbeten, parkeringsplatser/vägläggning och mycket annat inom ett flertal branscher och har utförliga kunskaper inom teknik, specifikation och underhåll samt byggkrav för projekt av nästan alla storlekar och svårighetsgrader.

Våra modulära byggnader designas så att de motsvarar varje kunds krav från specifikationer till estetiken. Vi är specialiserade på:

  • Modulär förplanering och analys
  • Arkitekturell och teknisk design
  • Kostnadsberäkning
  • Projektledning
  • Allmän entreprenad/Byggtjänster
  • Tillsyn över modulära projekt och konsulttjänster
  • Anordnande av tillverkning av modulbyggnader
  • Transport och montering av modulära byggnader
  • Förflyttning, underhåll och renovering