VÅRA TJÄNSTER

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkning för modulära byggnader

Ofta är kundens största fråga totalkostnaden för projektet. Vår erfarna ekonomiavdelning gör ett mycket noggrant arbete för att fastställa en mycket exakt, konkurrenskraftig och detaljerad budget för de modulära enheterna och alla tekniska system, transport och byggtjänsterna av Massiva Husfabrik till den omfattningen som har fastställts i avtalet med kunden. Vi samarbetar med våra kunder för att utvärdera ingenjörsprojekt genom förändringar i designen, specifikationerna eller leverantör. Med ett avtal med Massiva Husfabrik med fasta priser för modulenheterna, arbetena och tjänsterna kan du fixera en stor del av din totala projektkostnad och avsevärt minska risken för oväntade tillkommande kostnader.