Våra produkter

Massiva Husfabrik har skalbara designer med vilka man kan skapa vackra och unika byggnader lätt och effektivt för olika användningssyften.

Från klassrum till dagisar, enfamiljshus till lägenhetshus, fängelseceller till polisstationer, logi för en person till förläggningar för gruvor – det är mycket sannolikt att du har sett någon byggnad av oss. Massiva Husfabrik använder innovativa metoder inom design, tillverkning och byggande av permanenta modulära och flyttbara byggnader inom utbildnings-, förvaltnings-, logi- och den kommersiella sektorn. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med våra kunder för att skapa funktionella utrymmen inte bara för dagen utan för kommande generationer.

Ta en titt på några av de mest populära användningssyften nedan:

  • Logi
  • Bostäder och bomoduler
  • Studenthotell och vandrarhem
  • Lägenhetshus
  • Militära modulära byggnader
  • Skolbyggnader och tillfälliga paviljonger
  • Modulära kontorsbyggnader
  • Molnlagringsbyggnader
  • Snabbmatsrestauranger
  • Sjukvårdscenter
  • Affärsbyggnader

<liKatastrofhjälpsbyggnader

 • Samhällshus

 

Utbildningsanstalter (modulära skolor och klassrum)

Utbildningsorganisationer har ett flertal utmaningar nuförtiden som ökat antal elever, omoderna utrymmen och ett konstant skifte i utbildningsmiljön. Vi har utvecklat en rad av utbildningsanstalter från vanliga modulära klassrum till två eller trevånings permanenta modulära byggnader som ger skolor en snabb och effektiv lösning som levereras smidigt i enlighet med utbildningskalendern för att kunna anpassa den till kundernas verksamhet.

Boende

Vi på Massiva Husfabrik har utvecklat ett flertal olika mindre sociala och vanliga familjehus för skandinaviska kunder genom åren med innovativa och flexibla designer som skräddarsys till individuella krav.

Kommersiella byggnader

Massiva Husfabrik har utarbetat ett flertal modulära lösningar för gruvdrifts-, kommersiella-, energi- och byggnadssektorn. Vår erfarenhet är mycket mångfaldig och vi är duktiga på att samarbeta med både små och stora organisationer för att tillhandhålla våra kunder flexibla lösningar.

Kontors/administrativa byggnader kan byggas till olika kvaliteter, antingen för en kortsiktig användning eller långsiktig och permanent användning.  Det används nuförtiden inte bara för tillfälliga kontorsutrymmen, eftersom många har insett att modulärt behöver inte betyda att det är billigt och till en låg kvalitet.

Moderna envånings- och flervåningshus kan konstrueras på ett flertal sätt för att inkludera separata kontor, konferensrum, eleganta lobbyn, kök, toaletter och stora öppna utrymmen för båsar eller andra avbalkningssystem.

Myndighetsbyggnader

Massiva Husfabrik har tillhandahållit skräddarsydda modulära lösningar för myndigheter, bland annat Trafikverket, polisen och sociala lägenheter för kommuner, vilket inkluderar utrustningsbyggnader och driftcentral så väl som tillfälliga utrymmen för kortsiktiga och långsiktiga krav av statliga myndigheter.

Modulära sjukvårdsbyggnader

Sjukvårdsorganisationer står ofta inför eт omedelbart ökad efterfrågan för kontors-, kliniska och laboratoriska utrymmen.

Med hjälp av permanent modulärt byggande kan man konstruera tysta, säkra och hygieniska utrymmen för medicinsk, kirurgisk, klinisk och laboratorisk användning. När organisationer eller kommuner är i behov av nya rehabiliteringscentrum, akutcentral, operationssalar, utvidgningar av sjukhus, diagnostikcentrum eller andra medicinska utrymmen, kan modulära sjukvårdsbyggnader skräddarsys till de mest åtstramade budgetar samtidigt som man uppfyller alla medicinska och estetiska krav.

Tillfälliga modulhus som används inom sjukvården är designade och konstruerade för att möta alla standarder och högsta kvalitetskrav. En ny klinik, utvidgning av ett sjukhus, laboratorium, diagnostikcenter, tandläkarklinik eller andra medicinska inrättningar kan sättas i drift och börja ta emot patienter på så lite som bara ett par dagar. När prioriteten ligger i att ta emot patienter snabbt och i en säker och estetiskt tilltalande miljö, kan modulärt byggande av medicinska byggnader ge snabba, tysta, säkra och hygieniska lösningar.

Tillfälliga och permanenta modulbyggnader för logi

Massiva Husfabrik har erfarenheten och resursena för att tillhandahålla sina affärskunder tillfälliga och permanenta modulära byggnader av högsta kvalitet. På så sätt kan du fokusera dig på att driva din verksamhet istället. Massiva Husfabrik bygger lösningar som kan användas för besoknäringsbranschen och affärslokaler så väl som många andra kommersiella användningssyften.