Modulära byggnader

För att på bästa sätt förstå hur modulära byggnader omvandlar våra städer, är det viktigt att först förstå vad de är för något.

MModulärt byggande är en innovativ och hållbar metod för att resa upp byggnader, som använder sig av tillverkning på fabriken enligt lean-strategin, hela byggnadslösningar prefabriceras i moduler som sedan levereras till byggplatsen.

Enligt den processen kan man konstruera en byggnad i kontrollerade förhållanden på en fabrik med användning av samma material och designade efter samma byggregler och standarder som vanliga byggnader, dock byggda hälften snabbare.

Här är två typer av modulära byggnader:

1. Tillfälliga byggnader

Dessa byggnader transporteras till en plats för ett specifikt men tillfälligt användningssyfte. Dessa sorters modulhus brukar vara något mindre och utrustade för sådana användningssyften som:

  • Tillfälliga skolor och dagisar
  • Tillfälligt boende för arbetare, logi
  • Sjukvårdskliniker
  • Arbetsplatskontor

Eftersom de inte är permanent monterade på en plats, kan dessa flyttbara modulära byggnader mycket enkelt flyttas från plats till plats på en kort tid då det är dags att använda dem på en ny plats.

2. Permanenta modulbyggnader

Precis som benämningen antyder, är permanenta modulbyggnader sådana byggnader som monteras för permanent användning på plats och de är vanligtvis större än tillfälliga byggnader. Permanenta modulära byggnader kan konstrueras i princip för varje användningssyfte dock används de oftast för:

  • Lägenhetshus
  • Logi
  • Utbildningsanstalter
  • Studentboende
  • Kontorsbyggnader