ENTREPRENADSFORMER

Du kan välja mellan sex olika entreprenadsformer beroende på dina krav.

Vår nyckelfärdiga lösning passar dig bäst i fall du vill att vi sköter allt – från design till bygglov, byggande och slutföring.

  • Ty vi gör allt själva på våra anläggningar, förenklar det hela processen för våra kunder samtidigt som vi kan ge väldigt konkurrenskraftiga tidsfrister och prisgarantier.

Å andra sidan, våra enbart modulära lösningar är lämpliga för dig om du redan har ett överenskommelse för byggarbeten på plats.

  • I dessa fall kommer dina designspecialister hantera de arkitekturella frågorna på plats, tekniska system, bygglov, kontroller och godkännanden och dina entreprenörer kommer hantera byggandet på plats.
  • Vårt ansvarsområde kommer vara den modulära tillverkningen på fabriken, inklusive arkitektur, tekniska system, statliga tillstånd, kontroller och godkännanden.

#1: Nyckelfärdig (Huvudentreprenör)

Vi kommer vara ansvariga för alla aspekter gällande konstrueringen av din byggnad, förutom väg- och vattenbyggnadsarbeten samt lantmäteri, till ett garanterat pris. Detta inkluderar design, bygglov, byggande på fabriken och på plats, kontroller och godkännanden, och allt där emellan.

#2: Nyckelfärdig med kundens tekniska rådgivare

Vi kan samarbeta med dina utvalda tekniska kontrollorgan och rådgivare. Förutom lantmäteriet och väg- och vattenbyggnadsarbeten, åtar du dig frågorna gällande arkitekturen, tekniska system, bygglov och antaganden för byggandet på plats. Våra designspecialister kommer hantera arkitekturen, tekniska system, statliga tillstånd, kontroller och antaganden för arbeten som utförs på fabriken.

#3: Transport, montering och ytbehandling av modulerna

Vi kommer sköta allt som är relaterat till tillverkningen av modulen på fabriken. I detta ingår arkitekturen, tekniska system, statliga tillstånd, kontroller och statliga godkännanden gällande arbeten på fabriken, transport av färdiga enheter från fabriken till byggplatsen, kranlyftning och montering av modulenheterna på grunden. Vi kommer dessutom göra alla anslutningar inuti modulen för el, VVS- och mekaniska system och skiljeväggar och montering av material och ytbehandlingar på plats.

Du kommer vara ansvarig för alla andra arbeten på byggplatsen, inklusive markarbeten, grundarbeten, VVS-arbeten och elarbeten på tomten osv.

#4: Transport, montering och säkring av modulerna

Vi kommer sköta allt som är relaterat till tillverkningen av modulen på fabriken. I detta ingår arkitekturen, tekniska system, statliga tillstånd, kontroller och statliga godkännanden gällande arbeten på fabriken, transport av färdiga enheter från fabriken till byggplatsen, kranlyftning och montering av modulenheterna på grunden.

Din entreprenör kommer sköta alla andra arbeten på plats, inklusive att bygga en grund för oss, samtliga anslutningar inuti modulerna för el-, VVS- och mekaniska system samt skiljeväggar och alla material och ytbehandlignar som monteras på plats.

#5: Transport av moduler

Vi kommer sköta allt som är relaterat till tillverkningen av modulen på fabriken. I detta ingår arkitekturen, tekniska system, statliga tillstånd, kontroller och statliga godkännanden gällande arbeten på fabriken, transport av färdiga enheter från fabriken till byggplatsen.

Din entreprenör kommer ta hand om resten. Detta innebär att man ordnar kranlyftningen, monterar modulerna på grunden, samtliga anslutningar inuti modulerna för el-, VVS- och mekaniska system samt skiljeväggar och alla material och ytbehandlignar som monteras på plats.

#6: Modulfabrikslösningen

Vi kommer sköta allt som är relaterat till tillverkningen av modulen på fabriken, inklusive arkitekturen, tekniska system, statliga tillstånd, kontroller och godkännanden gällande arbeten på fabriken.

Din entreprenör kommer sköta upphämtningen och transporten av de färdigställda modulerna, ordna kranlyftningen, montera modulerna på grunden, samtliga anslutningar inuti modulerna för el-, VVS- och mekaniska system samt skiljeväggar och alla material och ytbehandlignar som monteras på plats.